جمع‌آوری چادرهای کشاورزان اصفهانی/تدبیر نیروی انتظامی مانع بروز بحران شد

2 روز پیش 4

حسین وحیدا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با به آتش کشیدن چادر کشاورزان در بامداد امروز، اظهار کرد: با تدبیر نیروی انتظامی جمع‌آوری چادر کشاورزان به اتمام رسید و مسئله ختم به خیر شد.

با کمترین خسارت چادر کشاورزان جمع‌آوری شد

وی ادامه داد: مشکلاتی در جمع‌آوری چادر کشاورزان به وجود آمده بود که نیروی انتظامی را مجبور به مداخله کرد، در نهایت با کمترین خسارت این کار انجام شد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: استاندار اصفهان به کشاورزان وعده داده است که مصوبات پیشین شورای عالی آب و شورای تأمین که درون استانی بوده از اولین روز کاری هفته آینده اجرایی شده و همچنین شخصاً پیگیر اجرایی شدن مصوبات ملی شود.

پساب اصفهان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد

وحیدا اضافه کرد: بر این اساس، اعتبار تصفیه تکمیلی پساب شهر اصفهان با پیگیری‌های استاندار تأمین شد تا در اختیار کشاورزان قرار گیرد، خسارات کشاورزان و ساماندهی رودخانه هم پیگیری شده است، اجرای مصوبات بر عهده استانداری، جهاد کشاورزی، صنف کشاورزان و آب منطقه‌ای است.

هرگاه سطح آب پشت سد افزایش یابد رودخانه بازگشایی می‌شود

وی همچنین در رابطه با بازگشایی زاینده‌رود گفت: اکنون ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد ذخیره شده که ۱۲۰ میلیون متر مکعب آن خط قرمز شرب است، برای مابقی این آب جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان تصمیم‌گیری می‌کنند تا بازگشایی شود، اما به دلیل اینکه ۵۰ میلیون متر مکعب آب پاسخگوی نیاز کشت کشاورزان نیست، هرگاه این مقدار به حد قابل قبولی برسد، آب بازگشایی خواهد شد.

استاندار اصفهان پیگیر راه‌اندازی تونل سوم خواهد شد

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان همچنین در رابطه با بارگزاری‌ها بر زاینده‌رود اظهار کرد: هرگونه بارگذاری جدید غیر قانونی است و بارگزاری‌های قدیمی که غیر قانونی بوده‌است هم باید تأمین منبع شود، در همین راستا استاندار اصفهان پیگیر راه‌اندازی تونل سوم خواهد شد.

مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر