دیدار زاکانی و معاونانش با رئیس جمهور

2 روز پیش 1
امروز جلسه رئیس جمهور با شهردار تهران و معاونان و مدیران شهری آن برگزار شد.
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر