نمی‌دانیم در حمله پهپادی کابل عنصر داعش را کشتیم یا یک نیروی امدادی

1 هفته پیش 9
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر