وزیر خارجه ارمنستان از ایران قدردانی کرد

2 روز پیش 1
وزیر امورخارجه ارمنستان از موضع امیرعبدللهیان در حمایت از تمامیت ارضی این کشور و همچنین تخطی ناپذیری از مرزها تشکر و قدردانی کرد.
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر