استقلال به پرداخت ۸ میلیارد تومان محکوم شد

1 ماه پیش 9
تیم فوتبال استقلال به پرداخت رقمی حدود ۸ میلیارد تومان به یکی از طلبکاران خود محکوم شد.
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر