رئیسی در جستجوی دلارهای بلوکه + فیلم

1 ماه پیش 16
در روزهایی که کشور بیش از هر زمانی با کسری بودجه روبرو ست، ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داد ارزهای موجود در خارج از کشور را هرچه سریعتر به داخل بازگرداند.
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر