اسب دوانی زن حرام است / موجب چشم چرانی می‌شود!

2 روز پیش 3

حجت الاسلام حجازی گفت:حجت الاسلام حجازی گفت:اسب دوانی زن در منظر نامحرم که تهییج می کند و چشم چرانی می شود حرام است و این دولت و آن دولت هم ندارد
مشاهده این خبر درخواست حذف این خبر